Atbalsta personāls

Saukuma Sarmīte

Psihologs

Trešdienās, ceturtdienās

Grīnberga Elīna

Sociālais pedagogs

No pirmdienas līdz ceturtdienai

Mārīte Ozola

Sensorās nodarbības

No pirmdienas līdz ceturtdienai

Mārīte Ozola

Logopēds

No pirmdienas līdz ceturtdienai

Solvita Adamsone

Montesori nodarbības

 Otrdienās, ceturtdienās

Indra Rube

Uzstāšanās un runas nodarbības

Otrdienās, trešdienās

Jeļena Luste

Medmāsa

Katru darba dienu

Agnese Runce

Fizioterapeits

Trešdienās

Ingūna Tihomirova

Kanisterapija

2 reizes mēnesī

Beršteina Laima

Biblotekāre

Katru darba dienu

Individuālās un grupu korekcijas nodarbību saraksts

LOG logopēdija – SK. Mārīte Ozola; 

SEN sensorās nodarbības – Sk. Mārīte Ozola     

RIT Ritmika – Sk. Inese Lancere

VIN ārstnieciskā vingrošana – Sk. Aija Veispāle Cīrule   

UZS uzstāšanās un runas nodarbības – Sk. Indra Rube

MON Montesorī nodarbība – Sk. Solvita Ādamsone