Atbalsta personāls

Saukuma Sarmīte

Psihologs

Otrdienās

Trešdienās

Kantiniece Ruta

Sociālais pedagogs

No pirmdienas līdz ceturtdienai

Mārīte Ozola

Sensorās nodarbības

No pirmdienas līdz ceturtdienai

Mārīte Ozola

Logopēds

No pirmdienas līdz ceturtdienai

Jeļena Luste

Medmāsa

Katru darba dienu

Agnese Runce

Fizioterapeits

Trešdienās

Ingūna Tihomirova

Kanisterapija

2 reizes mēnesī

Beršteina Laima

Biblotekāre

Katru darba dienu