Atbalsta personāls

Grīnberga Elīna

Sociālais pedagogs

no pirmdienas līdz ceturtdienai

Mārīte Ozola

Sensorās nodarbības

no pirmdienas līdz piektdienai

Mārīte Ozola

Logopēds

no pirmdienas līdz piektdienai

Solvita Adamsone

Montesori nodarbības

no pirmdienas līdz piektdienai

Indra Rube

Uzstāšanās un runas nodarbības

pirmdienās, trešdienās

Jeļena Luste

Medmāsa

katru darba dienu

Agnese Runce

Fizioterapeits

trešdienās

Ingūna Tihomirova

Kanisterapija

2 reizes mēnesī

Beršteina Laima

Biblotekāre

katru darba dienu

Elīna Grīnberga

Klusuma nodarbības

no otrdienas līdz ceturtdienai

 

Individuālās un grupu korekcijas nodarbību saraksts

LOG     logopēdija – SK. Mārīte Ozola; 

SENS   sensorās nodarbības – Sk. Mārīte Ozola     

RIT      ritmika – Sk. Inese Lancere

VIN     ārstnieciskā vingrošana – Sk. Aija Veispāle Cīrule   

UZS     uzstāšanās un runas nodarbības – Sk. Indra Rube

MON   montesorī nodarbība – Sk. Solvita Ādamsone

KLUS   klusuma nodarbība – Sk. Elīna Grīnberga