Atzinība skolas darbiniekiem

Publicēts: 

Ir ļoti labi, ka gan ikdienā, gan svētku reizēs varam viens uz otru paļauties! 18. novembrī ar Limbažu novada Atzinības rakstu tika apbalvotas četras mūsu skolas darbinieces: vizuālās mākslas skolotāja Baiba Skujiņa, sporta skolotāja Aija Veispāle – Cīrule, rokdarbu skolotāja Ruta Kantiniece, skolas sētniece Lija Karaseva. Liels paldies mūsu kolēģēm par savu ieguldīto darbu rūpējoties par skolēnu sasniegumiem sportā un mākslā, skolas vizuālā tēla uzlabošanā un skaistās skolas teritorijas uzturēšanā. Mēs ar jums ļoti lepojamies un sakām lielu PALDIES!