Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padome 2022./2023. m.g.

Vārds, uzvārds Klase Pārstāvniecība
Linda Kārkliņa 1.-3.kl Nikola Ulbika
Baiba Zolotņjuka Oskars Jānis Brauns, Ričards Leo Brauns
Sandra Dzene 4.-7.kl Kristīne Roberta
Marina Gausa Matīss Miškovskis
Miškovska Irina Roberts Padans
Inga Pogoda 8.,/9.kl

1.-3.kurss

Rūdolfs Pogoda
Guna Matuševska 1.c-5.c kl Marianna Matuševska

Gabriela Matuševska

Indra Bērziņa 6.c-9.c kl Kendija Kristiāna Bērziņa
Iveta Brivņa Mārtiņš Brivņa
Līga Bramane PII Alens Bramanis
Ginta Anna Štolce 1.kurss skolniece
Samanta Guste 7.kl skolniece
Solvita Ādamsone   skolotāja
Dita Štrāla   skolotāja
Antra Paegle   Limbažu novada izglītības nodaļas speciāliste
Līga Liepiņa   direktora pienākuma izpildītāja
Dace Lāce   direktora vietnieks audzināšanas jomā
Dana Kirmuška   direktora vietnieks mācību jomā
 
 
Esam priecīgi paziņot, ka mūsu skolā savu darbu ir uzsākusi šī mācību gada Skolas padome. Padomē darbojas vecāku, skolēnu, pedagogu un skolas dibinātāja pārstāvji.
Šajā reizē, pēc ilgāka pārtraukuma, pie pašu (profesionālās pamatizglītības programmas – virtuves darbinieks, skolnieču un skolotājas Žannas Šišlo) ceptām kūkām, vietējo ābolu sulu un pašu vāktām tējām, tikāmies klātienē sabraucot kopā skolā. Tiem padomes dalībniekiem, kuriem nebija iespējams ierasties, tika nodrošinātā attālināta pieslēgšanās. Kā atzina paši sanāksmes dalībnieki, ir patīkamāk tikties klātienē, redzēt viens otra smaidu un pie siltas tējas tases raisīt pozitīvas un aktuālas sarunas.
Par Skolas padomes priekšsēdētāju, vienbalsīgi, tika ievēlēta Linda Kārkliņa.
Novēlam mums visiem kopā labu sadarbību un pozitīvus darba rezultātus!