Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padome 2020./2021. m.g.

Vārds, uzvārds Klase Pārstāvniecība
Baiba Zolotņjuka PII, 5.kl Oskars Jānis Brauns
Sandra Dzene 2., 4., 5.kl. Kristīne Roberta
Ieva Zariņa 8. kl Jānis Zariņš
Jānis Ķikulis 9. kl Gatis Ķikulis
Iveta Brivņa 5.c kl Mārtiņš Brivņa
Artūrs Tauriņš 6.c kl Markuss Tauriņš
Indra Bērziņa 9.c kl Kendija Kristiāna Bērziņa
Anna Ginta Štolce skolēns 8.kl  
Jolanta Vīksne Ozoliņa skolēns 3.k  
Solvita Ādamsone pedagogs  
Dita Štrāla pedagogs  
Agija Straume direktore  
Kristīne Eglīte dir.vietn.māc.j.  
Dace Lāce dir.vietn.audz.j.