Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padome 2022./2023. m.g.

Vārds, uzvārds Klase Pārstāvniecība
Linda Kārkliņa 1.-3.kl Nikola Ulbika
Baiba Zolotņjuka Oskars Jānis Brauns, Ričards Leo Brauns
Sandra Dzene 4.-7.kl Kristīne Roberta
Marina Gausa Matīss Miškovskis
Miškovska Irina Roberts Padans
Inga Pogoda 8.,/9.kl 1.-3.kurss Rūdolfs Pogoda
Guna Matuševska 1.c-5.c kl Marianna Matuševska Gabriela Matuševska
Indra Bērziņa 6.c-9.c kl Kendija Kristiāna Bērziņa
Iveta Brivņa Mārtiņš Brivņa
Līga Bramane PII Alens Bramanis
Ginta Anna Štolce 1.kurss skolniece
Samanta Guste 7.kl skolniece
Solvita Ādamsone   skolotāja
Dita Štrāla   skolotāja
Antra Paegle   Limbažu novada izglītības nodaļas speciāliste
Dace Lāce   direktora vietnieks audzināšanas jomā
 
 
Esam priecīgi paziņot, ka mūsu skolā savu darbu ir uzsākusi šī mācību gada Skolas padome. Padomē darbojas vecāku, skolēnu, pedagogu un skolas dibinātāja pārstāvji.
Šajā reizē, pēc ilgāka pārtraukuma, pie pašu (profesionālās pamatizglītības programmas – virtuves darbinieks, skolnieču un skolotājas Žannas Šišlo) ceptām kūkām, vietējo ābolu sulu un pašu vāktām tējām, tikāmies klātienē sabraucot kopā skolā. Kā atzina paši sanāksmes dalībnieki, ir patīkamāk tikties klātienē, redzēt viens otra smaidu un pie siltas tējas tases raisīt pozitīvas un aktuālas sarunas.
 
Novēlam mums visiem kopā labu sadarbību un pozitīvus darba rezultātus!