Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padome 2021./2022. m.g.

Vārds, uzvārds Klase Pārstāvniecība
Baiba Zolotņjuka PII, 6.kl Oskars Jānis Brauns
Sandra Dzene 3., 5., 6.kl. Kristīne Roberta
Ieva Zariņa 9. kl Jānis Zariņš
Jānis Ķikulis 1. kurss Gatis Ķikulis
Iveta Brivņa 6.c kl Mārtiņš Brivņa
Artūrs Tauriņš 7.c kl Markuss Tauriņš
Indra Bērziņa 9.c kl Kendija Kristiāna Bērziņa
Inese Barane-Kodola 8.kl. Adrians Barans
Irina Miškovska 4.kl. Roberts Padans
Marina Gausa 3.kl. Matīss Miškovskis
Solvita Ududa 5.kl. Airita Sakalauska
Anna Ginta Štolce skolēns 9.kl  
Rinalds Audzēvičs skolēns 9.kl.  
Solvita Ādamsone pedagogs  
Dita Štrāla pedagogs  
Agija Straume direktore  
Kristīne Eglīte dir.vietn.māc.j.  
Dace Lāce dir.vietn.audz.j.