Izlaidums 2022./2023.m.g.

Publicēts: 

Kad esi skolā pavadījis 9 un mazliet vairāk gadus, tad šādā svētku reizē ir gan svētku sajūta par jaunu ceļu atvēršanos, gan nedaudz skumji, jo jāatvadās no tik daudziem mīļiem cilvēkiem. Bet visas pozitīvās emocijas , labie vārdi, samīļojumi un sirsnīgie smaidi padara šo dienu ļoti īpašu!
Ceram un novēla, ikvienam no mūsu 9. klases, 9.c klases un profesionālās pamatizglītības grupas jauniešiem doties pasaulē ar drosmi un pārliecību, jo viņiem blakus ir mīloši vecāki, labi draugi, un noteikti bijušie skolotāji, kuri nekad neliegs padomu, un vienmēr gaidīs jūs ciemos! Lai jums viss izdodas!
No šīs svētku dienas skolas teritorijā savu augšanas ceļu uzsāks divi jauni lolojumi: kastanis un vecāku dāvātais rododendrs.