Konkurss “Daba mums apkārt. Pļava – 16”

Publicēts: 

Jau vairākus gadus mūsu skolas skolēni un skolotāji veiksmīgi piedalās bērnu un jauniešu centra “IK AUSEKLĪTIS” rīkotajā konkursā “Daba mums apkārt. Pļava – 16”. Konkursa uzdevums ir izveidot tematiski interesantu, simetrisku darba kompozīciju vizuāli plastiskajā mākslā, attēlojot floras un faunas elementus vienotā darba kompozīcijā, brīvi izvēlētajā materiālā un tehnikā.
Šajos darbos patiesi atklājas skolēnu fantāzijas un skolotāju radošums. Lepojamies ar labajiem rezultātiem!
1. vieta: Rihards Rozentāls – Lejnieks, Jānis Rozentāls – Lejnieks, Kendija Kristiāna Bērziņa, Sandra Mizgina, skolotāja Ilona Zeltiņa – Skujiņa.
1. vieta: Ārons Burkēvičs, Elizabete Jirgena, Atis Matuzelis, skolotāja Ruta Kantiniece.
2. vieta: Ginta Anna Štolce, Rihards Edgars Matuļēvičs, skolotāja Ruta Kantiniece.
2. vieta: Annija Upīte, Samuēls Kozlovskis, Roberts Andersons, skolotāja Ruta Kantiniece.
2. vieta: Elizabete Ķirse, Nikola Ansone, Mārtiņš Brivņa, Samuēls Kozlovskis, Roberts Andersons, Skolotāja Baiba Skujiņa.
Liels paldies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu un fantastiskajiem rezultātiem! Radošus sasniegumus arī turpmāk!