Limbažu novada atzinības raksti skolas pedagogiem un darbiniekiem

Publicēts: 

Limbažu novada atzinības raksti skolas pedagogiem un darbiniekiem

Šīs dienas rītu skolā gaidījām ar lielu saviļņojumu! Šodien pieci mūsu kolēģi: Mairita Vītoliņa, Solvita Ādamsone, Inese Lancere, Laima Bernšteina un Modris Vārsbergs, saņēma Limbažu novada Atzinības rakstus par ilggadēju darbu un savu ieguldījumu skolas darbībā un attīstībā. Pasākums bija divtik nozīmīgs, jo uz šiem apbalvojumiem skolas kolektīvs viņus izvirzīja iepriekšējā gada 18. novembrī, bet sakarā ar Covid – 19 ierobežojumiem, ilgi gaidītais novērtējums sveicamo rokās nonāca 4. maija svētku noskaņās. Ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem un pateicību par ieguldīto darbu skolā viesojās Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, domes priekšsēdētāja 1.vietniece Ineta Zariņa un Katvaru un Umurgas pagastu pārvaldes vadītājs Pēteris Magone. Esam patiesi lepni par saviem kolēģiem! Paldies par viņu ieguldījumu un nesavtību veicot savus darba pienākumus! Paldies Limbažu novada domei par atbalstu un atsaucību gan ikdienā, gan svētku reizēs!