Mācību procesā top lauku sētas modelis

Publicēts: 

Mūsu skolas profesionālās pamatizglītības programma – kokizstrādājumu izgatavošana audzēkņi, kuri apgūst kvalifikāciju – koksnes materiālu apstrādātājs, ļoti atbildīgi pieiet savas nākotnes profesijas apgūšanai. Ar neatlaidīgu centību un pilnu atbildību tiek veidots lauku sētas modelis, no pamatiem līdz pat spāru svētkiem. Prieks par puišiem , kuri ir gandarīti par savu paveikto ar skolotāja Ulda Vāvera atbalstu. Tā tik turpināt puiši!