Mācību programmas

Pirmsskola

  • speciālās pirmsskolas izglītības programma ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
  • speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (01015711)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma ar dažādiem mācību traucējumiem (01015611)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)

Pamatskola

  • speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Profesionālā izglītība

  • profesionālās pamatizglītības programma – ēdināšanas pakalpojumi (22811021) (piešķiramā kvalifikācija – virtuves darbinieks)
  • profesionālās pamatizglītības programma – kokizstrādājumu izgatavošana (22543041) (piešķiramā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs)