Mākslas terapija

Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda” – māksla.

Mākslas terapijā svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.

Mākslas terapija notiek drošā un atbalstošā vidē profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē, kas palīdz mērķtiecīgi organizēt un vadīt mākslas terapijas procesu atbilstoši katra vajadzībām, vēlmēm un iespējām.

Kas notiek mākslas terapijas sesijās?

  • Mākslas terapijas sesijas notiek gan individuāli, gan grupā.
  • Katra sesija ir piemērota konkrētā cilvēka vai grupas vajadzībām un mērķiem.
  • Sesijā mākslas terapeits iesaka konkrētu mākslas terapijas uzdevumu / metodi vai aicina cilvēku brīvi un spontāni radīt mākslas darbu.
  • Ja iespējams, pēc radošā procesa notiek saruna, lai kopīgi izprastu radīto mākslas darbu un rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem.