Montesori nodarbības

Montesori pedagoģijas moto:

“Palīdzi man to izdarīt pašam!” /Marija Montesori/

Montesori pedagoģijā uzskata, ka ikvienā bērnā mājo viņa iekšējais skolotājs un bērns pats intuitīvi jūt, kas viņam konkrētā brīdī jāapgūst, tādēļ Montesori nodarbībās bērniem ir ļauts izvēlēties aktivitātes pašiem un apgūt tās savā ritmā. Brīvā izvēle rada bērnos disciplīnu, tā nāk no bērniem pašiem, nevis ir skolotāju izvirzīts nosacījums. Savukārt pedagoga novērojumi palīdz izvēlēties ar kuru no materiāliem strādās.  Materiāli ir tā sagatavoti, lai bērns ar to varētu strādāt patstāvīgi vai ar minimālu pieaugušā palīdzību.

Montesori nodarbības bērni apgūst:

  • emocionālo līdzsvarotību un sociālās prasmes
  • spēju koncentrēt uzmanību
  • būt pašdisciplinētiem
  • neatkarību izvēlēties nodarbošanos un prasmi strādāt ar to patstāvīgi
  • iemācās pašiem parūpēties par sevi un  apkārtējo vidi
  • materiāls vienlaikus ļauj izjust patiku pret darāmo un arī izbaudīt to
  • ar praktiskajiem darbiņiem nemanāmi  apgūst un trenē rokas un pirkstus rakstīšanai
  • tiek attīstītas visas maņas, darbojas ar reāliem lietām caur tausti bērna atmiņā tiek klasificēti iespaidi, un viņam jau būs izpratne – kas ir garš, kas īss, smags un viegls, ciets  un mīksts, gluds un raupjš, silts un auksts
  • notiek matemātikas pamatu apguve, valodas pilnveidošana, lasīt un rakstīt prasmes  apgūšana. 

Montesori skolotāja Solvita Ādamsone