Valsts valodas dienas ietvaros, skolas vakara nodarbību laikā, tika veicināta un attīstīta skolnieku lasītprasme. Latviešu valodas skolotājas Evitas Jakovļevas mudināti vecāko klašu skolēni lasīja latviešu tautasdziesmas par putniem, dzīvniekiem, kokiem, u.c. Pēc tam visi kopā pārrunāja, kādus putnus un kokus skolēni zina, un noskaidroja, ka baltā cielava un ozols ir Latvijas nacionālie simboli.
Noslēgumā skolēni ilustrēja un nolasīja katrs savu tautasdziesmu.
Kopā darbošanos fotomirkļos iemūžināja skolotāja Dita Štrāla.

Lasīt tālāk
Dizaina un tehnoloģiju stundā 1.a klases skolēni kopā ar skolotāju Sandru Zaķi devās āra nodarbībā, lai iepazītos ar skolas teritorijā augošajām koku sugām. Tā pat skolēniem bija jāatpazīst un jāsameklē koki Katvaru parkā. No salasītajiem dabas materiāliem tika izveidotas kompozīcijas. Lasīt tālāk
Atsaucoties Limbažu Galvenās bibliotēkas izsludinātajai Dzejoļu akcijai “Mans dzejas pavediens”, skolotāja Evita Jakovļeva, dzejas mēneša noslēgumā, mudināja mūsu skolēnus pašus sacerēt dzejoļus. Iedvesmu saviem darbiem viņi smēlās no krāsainās, krāšņās rudens dabas mums apkārt.
Sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Baibu Skujiņu pašsacerētajiem dzejoļiem tapa arī ilustrācijas.
Limbažu Galvenajā bibliotēkā mūsu skolēnu darbi būs apskatāmi līdz 29.10.2022.

Lasīt tālāk
Esam priecīgi paziņot, ka mūsu skolā savu darbu ir uzsākusi šī mācību gada Skolas padome. Padomē darbojas vecāku, skolēnu, pedagogu un skolas dibinātāja pārstāvji.
Šajā reizē, pēc ilgāka pārtraukuma, pie pašu (profesionālās pamatizglītības programmas – virtuves darbinieks, skolnieču un skolotājas Žannas Šišlo) ceptām kūkām, vietējo ābolu sulu un pašu vāktām tējām, tikāmies klātienē sabraucot kopā skolā. Tiem padomes dalībniekiem, kuriem nebija iespējams ierasties, tika nodrošinātā attālināta pieslēgšanās. Kā atzina paši sanāksmes dalībnieki, ir patīkamāk tikties klātienē, redzēt viens otra smaidu un pie siltas tējas tases raisīt pozitīvas un aktuālas sarunas.
Par Skolas padomes priekšsēdētāju, vienbalsīgi, tika ievēlēta Linda Kārkliņa.
Novēlam mums visiem kopā labu sadarbību un pozitīvus darba rezultātus!

Lasīt tālāk
Karjeras nedēļas ietvaros 1.b, 2. un 3. klases skolēni devās uz Limbažu Galveno bibliotēku, lai iepazītos ar bibliotekāra profesiju, piedalītos nodarbībā par interesantām profesijām un dotos ekskursijā pa bibliotēku un bērnu literatūras centru.
Skolēniem ļoti iepatikās lielā, skaistā bibliotēkas ēka un arī tik daudz grāmatu vienuviet viņi redzēja pirmo reizi.
Nodarbībā par profesijām skolēni iepazinās ar degustatora, paleontologa, picu cepēja, dravnieka, u.c. ne tik populārām profesijām. Pēc bibliotekāres Kristīnes stāstījuma visi iemēģināja roku picu cepšanā, tikai šoreiz tās bija īpašas picas, kuras pagatavoja no papīra. Ēdamas jau tās nebija, bet izskatījās ļoti gardi.
Sakām lielu paldies par jauko uzņemšanu bibliotekārēm Kristīnei un Liānai! Mēs noteikti atbrauksim pie jums ciemos vēlreiz!

Lasīt tālāk
Mācību gada sākums ir laiks, kad lielāka uzmanība tiek pievērsta dzejniekiem un viņu radītajai dzejai. Dzejas mēneša sākumā skolēni, kopā ar latviešu valodas skolotāju Evitu Jakovļevu, iepazinās ar latviešu dzejnieku darbiem. Dzejas rindas tika analizētas, pētītas, izteiksmīgi lasītas, kā arī noformētas ar ilustrācijām. Jaunāko klašu skolēnus ieinteresēja un vislabāk viņiem patika Ievas Samauskas un Ineses Zanderes dzejoļi. Savukārt, vecāko klašu skolēni iepazinās ar Aleksandra Čaka dzejoļiem un analizēja, kāda ir Rīga dzejnieka redzējumā. Skolēnu darbi tika izvietoti un bija apskatāmi bibliotēkā.
Dzejnieku radošums iedvesmu arī mūsu skolēnus!

Lasīt tālāk
“Kā jau katru gadu, arī šajā Dzejas dienu mēnesī mēs devāmies uz Bārdu dzimtas muzeju “Rumbiņi”.
Šoreiz pasākums bija nedaudz savādāks, nekā citās reizēs, jo bija iespēja klausīties komponista Jēkaba Nīmaņa dziesmas. Komponists savās dziesmās izmantojis Ineses Zanderes dzejoļus.
Skolēniem īpaši patika sacerētā dziesma par Covid-19, kas tapusi pandēmijas mājsēdes laikā.” Tā par interesantā pasākuma apmeklējumu pastāstīja latviešu valodas skolotāja Evita Jakovļeva.

Lasīt tālāk
Izrādās, ka rudenī var vākt ne tikai dārzeņu ražu, bet arī medaļu ražu. Lai mēģinātu papildināt savus medaļu krājumus, mūsu skolas skolēni: Ieva Liāna Braune (7.kl), Ginta Anna Štolce (1.kurss), Dāvids Sidrabklējs (1.kl), Artūrs Kozlovskis (6.kl), Ārons Burkēvičs (8.kl), Rihards Edgars Matuļēvičs (8.kl) devās uz Latvijas Speciālo Olimpiādi, lai piedalītos Lielpatones pamatskolas- attīstības centra organizētajā rudens krosā. Ieguldītais azarts un neatlaidība deva savus rezultātus. Ieva ieguva 2. vietu 500m distancē, Rihardam izdevās izcīnīt 3. vietu 1000m skrējienā. Bet Artūram nedaudz pietrūka līdz medaļai, viņš ieņēma godpilno 4. vietu.
Lepojamies ar mūsu sportistiem un skolotāju Aiju Veispāli – Cīruli!

Lasīt tālāk
Vāru vāru putriņu,
Pieci milti katliņā.
Šitam došu, šitam došu,
Šitam tam nekā…
 
Dienā, kad pasaule atzīmēja starptautisko Putras dienu, arī mūsu skolēni iepazinās ar dažādiem graudaugiem no kuriem var pagatavot gan putru, gan citus miltu ēdienus. Šajā reizē vairāk tika uzzināts par kviešiem. Pēc skolotājas Žannas Šišlo stāstījuma, skolēnu komandām bija jāaizpilda uzdevumu lapas, lai pārbaudītu jauniegūtās zināšanas.
Ar prieku varējām secināt, ka skolēniem ir labas zināšanas par labības audzēšanu un graudu pārstrādi.

Lasīt tālāk
Labo darbu nedēļā 8. un 9. klases zēni ilgi nedomājot piekrita skolotājas Evitas Jakovļevas piedāvātajam izaicinājumam, novadīt latviešu valodas stundu 1.b klasei.
Kas tad tur tik traks!? Tie jau mazie, gan viss notiks!!! Bišku parunāsim un viss!! – tieši tik vienkārši skolēniem izskatās skolotāju darbs…
Stundas tēma bija par sunīšiem. Pirms pasakas lasīšanas, zēni iekārtoja klasi kā pašiem likās visērtāk un mājīgāk.
Stundas vadīšanai puiši piegāja ar lielu atbildības sajūtu – uzdeva jautājumus, pastāstīja un parādīja attēlus par sunīšiem, palīdzēja ar padomiem sunīšu attēlu krāsošanā.
Pēc šīs novadītās mācību stundas, zēnu domas jau bija mainījušās. Viņi atzina, ka būt skolotājam 1. klasē nemaz nav tik viegli. Un salīdzināja, kā viņi paši uzvedās un strādā savās mācību stundās.

Lasīt tālāk