Skolas kolektīvs

 

Straume Agija

Direktore

Liepiņa Līga

Direktora pienākuma izpildītāja

Kirmuška Dana

Direktora vietniece izglītības jomā

Marta Lapiņa

Direktora vietniece izglītības jomā, angļu valoda, sociālās zinības

Lāce Dace

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Ādamsone Solvita

Dizains un tehnoloģijas, audzinātāja

Brauna Alise

Matemātika, audzinātāja

Lancere Inese

Mūzika, ritmika

Zaķe Sandra

Speciālās izglītības skolotāja, audzinātāja

Jakovļeva Evita

Latviešu valoda, literatūra, audzinātāja

Kantiniece Ruta

Dizains un tehnoloģijas

Lāne Liene

Datorika

Timma Ruta

Audzinātāja

Skujiņa Baiba

Vizuālā māksla

Rebaine Kitija

Pirmsskolas skolotāja

Šišlo Žanna

Profesionālā pamatizglītības skolotāja ēdināšanas pakalpojumu programmā, audzinātāja

Štrāla Dita

Dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture, matemātika, audzinātāja

Vāvers Uldis

Profesionālā pamatizglītības skolotājs kokapstrādes programmā, mājturība un tehnoloģijas skolotājs

Veispāle – Cīrule Aija

Sports un veselība

Vāvere Andra

Pedagoga palīgs

Vītoliņa Mairita

Speciālās izglītības skolotāja, sociālās zinības, audzinātāja

Ilona Zeltiņa-Skujiņa

Speciālās izglītības skolotāja, latviešu valoda, audzinātāja

 

2022./2023.m.g.

2021./2022.m.g.

2020./2021.m.g.

2019./2020.m.g.