Skolas kolektīvs

 

Straume Agija

Direktore

Liepiņa Līga

Direktora pienākuma izpildītāja

Kirmuška Dana

Direktora vietniece izglītības jomā

Lāce Dace

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Ādamsone Solvita

Dizains un tehnoloģijas

Brauna Alise

Matemātika

Lancere Inese

Mūzika, ritmika

Zaķe Sandra

Speciālās izglītības skolotāja

Jakovļeva Evita

Latviešu valoda, literatūra

Kantiniece Ruta

Dizains un tehnoloģijas

Lāne Liene

Datorika

Lapiņa Marta

Angļu valoda, sociālās zinības

Timma Ruta

Audzinātāja

Skujiņa Baiba

Vizuālā māksla

Rebaine Kitija

Pirmsskolas skolotāja

Šišlo Žanna

Profesionālā pamatizglītības skolotāja ēdināšanas pakalpojumu programmā

Štrāla Dita

Dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture, matemātika

Vāvers Uldis

Profesionālā pamatizglītības skolotājs kokapstrādes programmā, mājturība un tehnoloģijas skolotājs

Veispāle – Cīrule Aija

Sports un veselība

Vāvere Andra

Pedagoga palīgs

Vītoliņa Mairita

Speciālās izglītības skolotāja, sociālās zinības

Ilona Zeltiņa-Skujiņa

Speciālās izglītības skolotāja, latviešu valoda

 

2022./2023.m.g.

2021./2022.m.g.

2020./2021.m.g.

2019./2020.m.g.