Skolas kolektīvs

 

Straume Agija

Direktore

Eglīte Kristīne

Direktora pienākuma izpildītāja / vietniece izglītības jomā

Dace Lāce

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Ādamsone Solvita

Dizains un tehnoloģijas

Brauna Alise

Matemātika

Lancere Inese

Mūzika, ritmika, matemātika

Zaķe Sandra

Speciālās izglītības skolotāja

Jakovļeva Evita

Latviešu valoda, literatūra

Kantiniece Ruta

Dizains un tehnoloģijas

Lāne Liene

Informātika, datorika

Lapiņa Marta

Angļu valoda

Ruta Timma

Audzinātāja

Skujiņa Baiba

Vizuālā māksla

Rebaine Kitija

Pirmsskolas skolotāja

Šišlo Žanna

Profesionālā pamatizglītības skolotāja ēdināšanas pakalpojumu programmā

Štrāla Dita

Dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture

Bērziņa Lana

Pirmsskolas skolotāja

Vāvers Uldis

Profesionālā pamatizglītības skolotājs kokapstrādes programmā, mājturība un tehnoloģijas skolotājs

Veispāle – Cīrule Aija

Sports

Ozola Vizbulīte

Angļu valoda

Vītoliņa Mairita

Sociālās zinības

Ilona Zeltiņa-Skujiņa

Latviešu valoda

 

2021./2022.m.g.

2020./2021.m.g.

2019./2020.m.g.