Skolas kolektīvs

 

Straume Agija

Direktore

Eglīte Kristīne

Direktora vietniece izglītības jomā

Dace Lāce

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Ādamsone Solvita

Dizains un tehnoloģijas

Brauna Alise

Matemātika

Lancere Inese

Mūzika, ritmika

Īzaka Daira

Speciālās izglītības skolotāja

Jakovļeva Evita

Latviešu valoda, literatūra

Kantiniece Ruta

Dizains un tehnoloģijas

Grīnberga Elīna

Angļu valoda

Lāne Liene

Informātika, datorika

Ozola Mārīte

Sākumskolas skolotājs

Ruta Timma

Audzinātāja

Skujiņa Baiba

Vizuālā māksla

Rebaine Kitija

Pirmsskolas skolotāja

Šišlo Žanna

Profesionālā pamatizglītības skolotāja ēdināšanas pakalpojumu programmā

Štrāla Dita

Dabas zinības, ģeogrāfija, vēsture

Bērziņa Lana

Pirmsskolas skolotāja

Vāvers Uldis

Profesionālā pamatizglītības skolotājs kokapstrādes programmā, mājturība un tehnoloģijas skolotājs

Veispāle – Cīrule Aija

Sports

Ozola Vizbulīte

Angļu valoda

Vītoliņa Mairita

Sociālās zinības

Ilona Zeltiņa-Skujiņa

Latviešu valoda

 

 

2020./2021.m.g.

2019./2020.m.g.