Skolēnu aktīva dalība Latvijas jaunsargu organizācijā

Publicēts: 

Skolēnu aktīva dalība Latvijas jaunsargu organizācijā
Jau otro gadu mūsu skolas skolēni aktīvi darbojas Latvijas jaunsargu organizācijā instruktora Māra Skrīveļa vadībā. Šogad pirmo reizi pieci mūsu drosminieki devās divu dienu pārgājienā kopā ar citiem Limbažu novada jaunsargiem. Kopā piedalījās 26 jaunsargi un jaunsargu kandidāti. Jaunsargu praktiskās nodarbības norisinājās Augstrozes mežā no 17. līdz 18. oktobrim.

Kas tad bija jādara šajā pārgājienā? Bez tā, ka jaunsargi paši gatavoja ēst uz ugunskura un pa nakti sargāja savas teltis, tika veikti daudzi izturības, zināšanu un spēju pārbaudījumi:
Spēle “karogs”(kārtis ar dienesta pakāpēm, dalībnieki pārvietojas 200X300m lielā apmežotā apvidū, ar mērķi iegūt pretinieka karogu. Intrigu spēlē piedod spēlētāji ar kārtīm Sapieris, Spiegs, Mīna).
“Indiāņu taka” (komanda pārvietojas pa 15m virvi, kas nostiepta apmēram 1m no zemes. Spēles būtība ir turēties vienam pie otra, lai noturētu līdzsvaru stāvot uz virves).
Stafete/šķēršļu josla (komandas dalībniekiem pirms starta piešķir dažādas lomas: izmežģīta kāja, akls, kurls, izmežģīta roka u.c. Komanda pārvar šķēršļu joslu šādā sastāvā pēc iespējas ātrāk, palīdzot viens otram).
Spēle “Vairogs”( spēle norisinās tumsā 300x500m lielā apvidū. Divas komandas 12-13 cilvēki katrā. Jāatrod un jānogādā uz savu bāzi pretinieka komandas karogs. Katram spēlētājam ap roku ir piesieta lentīte, kas ir spēlētāja “dzīvība”, ja lentīte tiek norauta, dalībnieks no spēles izstājas).
Atjautības uzdevums “Vinča” (no no mīnu lauka 10x10m uzmanīgi jāizceļ maiss ar svarīgām lietām, zemei pieskarties nedrīkst. Komanda izdomā kā izmantojot alpīnisma piederumus un blakus augošos kokus ,lai šo uzdevumu veiktu).
Apslēptās mantas meklēšana- izmantojot kompasu un maršruta kartiņu kurā ir norādīts azimuts, attālums un leģenda, komandai ir jāatrod ”ĀPSLĒTĀ MANTA'”(bundžiņa “Coca-cola”). Trasi pirms tam sagatavo cita komanda.
“Pitons”- viena virve nospriegota pār ūdens tilpni. Pārvietošanās ir iespējama tikai “Pitona” metodē. Uzdevums brīvprātīgiem, kuri vēlējās iegūt saldo virtuli. Pēc pusdienām pāri palika 7 virtuļi, visi tika veiksmīgi izcīnīti.
Lai kļūtu par jaunsargu ir jānokārto 3 pārbaudījumi: teorētiskais tests, fiziskie normatīvi un pozitīvs novērtējums no pārējiem jaunsargiem divu dienu pārgājienā. Šajā pārgājienā 6 jaunsargu kandidāti ieguva pozitīvu vērtējumu no komandas biedriem.