Skolēnu sasniegumi

Limbažu novada speciālajā pamatskolā īpaši tiek akcentēta patriotiskā audzināšana – pilsoniskās vērtības tiek aktualizētas gan tiešajā mācību procesā, kā starppriekšmetu saikne, kā ārpusstundu un ārpusskolas aktivitāšu sastāvdaļa, gan kā visas izglītības iestādes politikas un kultūras neatņemama sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka ikvienā mācību stundā, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumā mērķtiecīgi tiek integrēti valstiskās un patriotiskās audzināšanas elementi.

Izglītojamo individuālie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās

2019./2020.mācību gads

Sasniegumi sportā:

Latvijas Speciālās Olimpiādes Vidzemes zonas sacensībās futbolā, Amatas novada Spāres pamatskolā, kuras notika 12. septembrī, mūsu zēnu futbola komanda ieguva godpilno 4. vietu. Neskatoties uz spēļu laikā gūtajām traumām, zēni neatlaidīgi cīnījās un atstāja aiz sevis 3 komandas. Lepojamies ar viņu sasniegumiem, neatlaidību un cīņassparu!

2018./2019.mācību gads

Mācību priekšmetu sasniegumi:
– Limbažu novada runas konkurss – I.L. Braune, K. Roberta – atzinība
– Limbažu novada runas konkurss – E. Jirgena – Pateicība
– Mājturības konkurss – K. Agejeva – 1.vieta
– Daiļrunātāju – I. Petkēvičs – pateicība
– „Es lepojos ar…” – E. Jirgena – Pateicība
– Iedvesmas grāmatas „Lieldienu konkurss” – E Jirgena, G. A. Štolce – Pateicība
– Garās pupas dzejnieku konkurss – E. Jirgena, G. A. Štolce, A. Barans, Dž. Burkēviča.
– Patriotiskās dzejas festivāls – A. Miškovska – 2.vieta
– Dzejas dienas – rakstos – Ķikulis, L. Kozlovska – pateicība

LSO Vidzemes zona florbolā – R. Ududa, A. Suščenko, V. Jirgens, R. Skulovs, G. Ķikulis – 3.vieta

LSO vieglatlētika
– G.A. Štolce – 1.vieta (tāllēkšana), 1.vieta. (60m)
– I.L. Braune – 1.vieta (500m), 3.vieta (60m)
– R. Stavro – 2.vieta (tāllēkšana), 3.vieta (60 m)
– R.Ududa – 2.vieta (800 m )

LSO Vieglatlētika – D. Mitrovskis 1.vieta (bumbiņmešanā), 1.vieta (60m), 2.vieta (Boče sacensībās Gaujienā)

-G.Ķikulis 1.vieta tālēkšana, 3.vieta 800 m

Novusa sacensības Rīgā
– R. Ududa – 1.vieta
– G.A. Štolce – 2.vieta
– G. Ķikulis – 3.vieta
– Mūzikas konkurss – G. Ķikulis – Pateicība

Boče – S. Mizgina, G.K. Štolcs – 2.vieta

C meiteņu apvienības futbols – G.A. Štolce, E. Jirgena, I. L. Braune, K. K. Bērziņa, K. Āboltiņa, A. Upīte – 2.vieta

Informātikas konkurss:
– I. Petkēvičs – Atzinība (datora uzbūvē)
– A. Suščenko – 2. vieta (ātrrakstīšanā)
– V. Jirgens – 3. vieta (ātrrakstīšanā)

Vidzemes reģiona vispārējās izglītības un speciālās izglītības 5-9. klašu ģeogrāfijas olimpiāde
– R. Stavro – Atzinība
– V. Jirgens – Atzinība
– K. Agejeva – Atzinība

Interešu izglītības sasniegumi 2018./2019.m.g.:
– „Es lepojos ar …” – I. L. Braune – 1.vietas diploms
– Festivāls – Ansamblis – Pateicība
– „Mocīšu darbnīca” – G. K. Štolcs – 1.vieta
– „Mocīšu darbnīca” – Grupu darbs – 2.vieta
– „Daba mums apkārt” – G.K. Štolcs, K. K. Bērziņa – 1.vieta
– „Pļava – 14 „ – S. Mizgina – atzinība
– „Saule vija zelta rotu” – Grupu darbs – 2.pakāpes diploms
– „Daba mums apkārt” – A. Miškovska – 1.vieta
– „Daba mums apkārt” – A. Lindenberga – 1.vieta
– “Manas pamattiesības Satversmē” R.Audzēvičs – pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste specbalva.

Izglītības iestāde lepojas:
– Organizēto mājturības un tehnoloģiju konkursu zēniem un meitenēm;
– Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 19. mākslinieciskās pašdarbības festivāls;
– Organizējam akciju “Sirds siltums no mājām” dāvājot dāvanas pansionāta iemītniekiem un 2 reizes gadā apciemojot ar svētku koncertiem Umurgā – “Cerība” un Pociemā “Pērle”;
– ZAAO konkursa rezultātiem;
– EKO izglītības iestādes statusu un zaļo karogu;
– Dalību Skatuves runas konkursā Limbažos vispārizglītojošajām programmām;
– Dalību konkursā “Balsis” Limbažos vispārizglītojošajām programmām;
– “Manas pamattiesības Satversmē” R.Audzēvičs – pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste specbalva.