Valodas dienas logopēdijā

Publicēts: 

Mums ikdienā ir daži noteikti veidi kā mēs savā starpā sazināmies, bet ir cilvēki, kuru saziņas valoda atšķiras no mūsējās, jo daži no viņiem nedzird, daži nelasa, daži nevar parunāt, tad nu kopā ar skolas logopēdi Mārīti Ozolu mēģinājām iejusties šo cilvēku ādā un izprast viņu komunikācijas iespējas. Ja jums šķiet, ka tas nav saistošs jums, tad pavērojat vidi sev apkārt… simboli sabiedriskajās vietās, kuri norāda rīcības virzienu, vietu atrašanos, uzvedību ārkārtas situācijas, un pat vienkāršas ceļazīmes uz ceļa ir saziņas un uzvedības veids, kas ir sasitošs mums visiem. Un ir vēl viens īpašs saziņas veids – piktogrammas. Šajā valodā var gan lasīt pasakas, gan sakārtot skolēna dienas plānu, gan izstāstīt savas dienas notikumus.