Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

Publicēts: 

Kopā ar citām Limbažu novada skolām piedalījāmies Limbažu novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”. Dalība šajā konkursā mūsu skolēniem vainagojās ar augstiem vērtējumiem.
Pirmās pakāpes diplomus saņēma skolotājas Rutas Kantinieces skolēnu darbiņi: “Dziesmu svētki Katvaru parkā” – autori: Matīss Miškovskis (4.klase), Katrīna Lūkina (5.klase), Roberts Padans (5.klase), darbs izpildīts šūšanas tehnikā un “Ziedi mieram” – Kristīne Roberta (7.klase), Samanta Guste (7.klase), Ieva Liāna Braune (7.klase) meitenes izmantojušas kvilinga tehniku.
Skolotājas Baibas Skujiņas skolēnu zīmējumi arī saņēma pirmās pakāpes diplomus: “Koncerta mēģinājums Limbažu pilsdrupās” – autors Rihards Rozentāls – Lejnieks (6.c klase), “Dzilnas dziesma ceļā uz Dziesmu svētkiem” – Samuels Kozlovskis (4.klase), otrās pakāpes diplomi: “Dziesmas pinu vainagā” – Dženeta Putniņa (4.klase), “Dziedot dzimu, dziedot augu” – Nikola Ansone (3.klase).

Dāvja Mitrovska (9.c klase) un Mārtiņa Brivņas (7.c klase) darbiņš “Latvju rakstu un krāsu lietus cauri gadsimtiem” kopā ar skolotāju Ilonu Zeltiņu – Skujiņu ieguva trešās pakāpes diplomu.
Paldies skolēniem un skolotājām par radošu pieeju un krāsainību konkursa darbos! Skolēnu veikumi, kuri saņēma augstākos vērtējumus, dosies uz izstādi Vidzemes reģionā.