Vizuāli plastiskās mākslas konkurss “MOCĪŠA DARBNĪCA – 16”

Publicēts: 

Mums apkārt ir daudz dažādu tehnisku ierīču un mašīnu. Bērnu un jauniešu centrs “IK AUSEKLĪTIS” ikgadu organizē vizuāli plastiskās mākslas konkursu “MOCĪŠA DARBNĪCA – 16”. Konkursa mērķis ir aktivizēt interesi un uzmanību par motociklu vēsturi, stiliem, dažādību; sekmēt bērnu un jauniešu radošās spējas vizuālajā mākslā (grafikā) un modelēšanas prasmes vizuāli plastiskajā mākslā, kā arī sniegt iespēju piedalīties konkursa izstādē ar savu radošo veikumu!
Tikpat aizraujoši un iepriecinoši ir saņemt augstos novērtējumus, kā radīt šos darbus, ieguldot savu fantāziju un darbu. Neviltotais prieks par rezultātu ir liels gandarījums arī skolotājām Ruta Kantiniece un Baibai Skujiņai.
Šajā reizē mājās tika atvestas sekojošas balvas:
1. vieta: Annija Upīte (6.c klase), Oskars Veinbegs (6.klase), Kristīne Roberta (6.klase), skolotāja Ruta Kantiniece.
1. vieta: Dāvis Mitrovskis (8.c klase), Rihards Edgars Matuļēvičs (7.klase), skolotāja Ruta Kantiniece.
1. vieta: Atis Matuzelis (8.klase), Ārons Burkēvičs (7.klase), skolotāja Ruta Kantiniece.
3.viet: Samuēls Kozlovskis (3.klase), skolotāja Baiba Skujiņa.
3.vieta: Rinalds Audzēvičs (9.klase), skolotāja Baiba Skujiņa.
3.vieta: Adrians Barans (8.klase), skolotāja Baiba Skujiņa.
Esam lepni ar mūsu skolēnu un skolotāju sasniegumiem! Novēlam ar tādu pašu entuziasmu ierullēt arī nākošajā konkursā!