Zinību diena

Publicēts: 

Lai mums visiem kopā izdodas!
Jaunais mācību gads ir sācies ar kuplu pirmklasnieku pulku un mūsu skolas saimes kuplināšanu. Kaut arī pagaidām bikli un nedroši ir pirmie soļi 1.klasē, bet kopā mēs izdarīsim visu, lai skola kļūtu par iemīļotu vietu! Esam priecīgi, ka šajā svētku dienā kopā ar mums bija mūsu skolēnu vecāki. Sadarbība un savstarpējais atbalsts ir ļoti svarīgs kopējā darbā.
Saglabāsim šo saulaino noskaņojumu un sirsnīgos smaidus visa mācību gada garumā!