Zinību diena!

Publicēts: 

Šī bija ļoti īpaša diena!
Pēc trīs mēnešu ilga klusuma, šodien skolu piepildīja saposto skolēnu smiekli un smaržīgie ziedi, mīloši vecāki un darbīgs skolas kolektīvs. Tik pozitīva un iepriecinoša atkal redzēšanās! Un jaunais mācību gads var sākties! Sākas vēl viens jaunu izaicinājumu, jaunu zināšanu, jaunu piedzīvojumu gads.
Ļoti svarīga un atbildīga diena bija mūsu jaunākajiem skolniekiem, kuri uzsāka mācības 1. klasē!
Šajā svētku reizē teicām lielu paldies mūsu skolas skolēniem Gintai Annai Štolcei un Āronam Burkēvičam, kuri vasarā piedalījās Speciālās Olimpiādes pasaules mēroga sporta spēlēs Latvijas izlases sastāvā, iegūstot visaugstākos rezultātus un atgriezās mājās ar medaļām. Kā teica skolas direktore Agija Straume, ka šādu sasniegumu vērtība ir ikviena skolas pedagoga un darbinieku ieguldījums, kuri strādā ar šiem skolēniem. Šajā reizē arī liels paldies sporta skolotājai Aijai Veispālei – Cīrulei par ieguldīto darbu un izturību sacensību laikā.
Liels paldies mīļie skolnieki par skaistajiem ziedu klēpjiem! Liels paldies atsaucīgie vecāki par kopā būšanu! Paldies skolas kolektīvam par jūsu ieguldīto sirdsdarbu!
Saglabāsim šo šīs dienas pozitīvo emociju visa mācību gada garumā!
Lai viegls, skanīgs un dzirkstošs ir mūsu jaunais, kopīgais mācību gads, kā kopā ieskandinātais pirmais stundas zvans!
Mācīsimies kopā!