Jaunais mācību gads ir sācies ļoti aktīvs un ar daudz interesantiem notikumiem. Mūsu skolas pirmklasnieki, kopā ar visiem citiem novada jaunajiem skolniekiem, kuri uzsākuši mācības 1.klasē, piedalījās un saņēma mazās sudraba bitītes, uzsākot savas mācību gaitas skolā. Lai visas skolas gaitas ir tik pat pozitīvas, atraktīvas un izzinošas kā Limbažu novada Bitīšu svētki!
Labu veiksmi mūsu pirmklasniekiem: Esmeraldai Eglītei, Alenam Bramanim, Danielam Ozoliņam un Danielam Miezim!

Lasīt tālāk
Veicinot skolēnu sportisko attīstību, Limbažu Olimpiskais sporta centrs sadarbībā ar Limbažu Sporta skolu organizēja skrejošu aktivitāti “Rudens skrējiens – Limbažiem 800”, kurā piedalījās Limbažu novada skolu skolēni no 1. – 4. klasei.
Visos skrējienos mūs var atpazīt pēc mūsu košās formas! Ir sasniegumi un ir rezultāti!
Iegūtās goda medaļas jau vairākas dienas spoži mirdz mūsu skolēnu kaklos. Lepojamies un atbalstam sporta pasākumus novadā!

Lasīt tālāk
Šo dienu mūsu skolas sportisti gaidīja ar nepacietību visu vasaru, jo ļoti vēlējās piedalīties ikgadējās sporta spēlēs bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Mēs varam”, kuras ik gadu notiek Valmierā. Šogad spēles bija kupli pārstāvētas arī ar citu valstu komandām. Lasīt tālāk
Šī bija ļoti īpaša diena!
Pēc trīs mēnešu ilga klusuma, šodien skolu piepildīja saposto skolēnu smiekli un smaržīgie ziedi, mīloši vecāki un darbīgs skolas kolektīvs. Tik pozitīva un iepriecinoša atkal redzēšanās! Un jaunais mācību gads var sākties! Sākas vēl viens jaunu izaicinājumu, jaunu zināšanu, jaunu piedzīvojumu gads.
Ļoti svarīga un atbildīga diena bija mūsu jaunākajiem skolniekiem, kuri uzsāka mācības 1. klasē!
Šajā svētku reizē teicām lielu paldies mūsu skolas skolēniem Gintai Annai Štolcei un Āronam Burkēvičam, kuri vasarā piedalījās Speciālās Olimpiādes pasaules mēroga sporta spēlēs Latvijas izlases sastāvā, iegūstot visaugstākos rezultātus un atgriezās mājās ar medaļām. Kā teica skolas direktore Agija Straume, ka šādu sasniegumu vērtība ir ikviena skolas pedagoga un darbinieku ieguldījums, kuri strādā ar šiem skolēniem. Šajā reizē arī liels paldies sporta skolotājai Aijai Veispālei – Cīrulei par ieguldīto darbu un izturību sacensību laikā.
Liels paldies mīļie skolnieki par skaistajiem ziedu klēpjiem! Liels paldies atsaucīgie vecāki par kopā būšanu! Paldies skolas kolektīvam par jūsu ieguldīto sirdsdarbu!
Saglabāsim šo šīs dienas pozitīvo emociju visa mācību gada garumā!
Lai viegls, skanīgs un dzirkstošs ir mūsu jaunais, kopīgais mācību gads, kā kopā ieskandinātais pirmais stundas zvans!
Mācīsimies kopā!

Lasīt tālāk

Radošums un krāsainība rada daudz pozitīvu emociju! Mūsu skolēni kopā ar savām skolotājām ļoti cītīgi gatavojās vizuālās un lietišķās mākslas konkursam “Daba mums apkārt. Pļava 17”, kura tēma bija “Pļavā peļu jampadracis”.
I pakāpes diplomu un 1.vietu saņēma: Ieva Liāna Braune, Kristīne Roberta, Samanta Guste, Oskars Veinbergs (7.klase), skolotāja – Ruta Kantiniece. Darba nosaukums “Pelēkā akmens stāsts”.
I pakāpes diploms un 1. vieta: Katrīnai Lūkinai (5.klase), Dženetai Putniņai un Matīsam Miškovskim (4.klase), skolotāja – Ruta Kantiniece. Darba nosaukums: “Runča Mura sapnis par ziedošo pļavu”.
1. vieta: Samuels Kozlovskis, Ervīns Matuļēvičs (4.klase), Sabīne Ududa, Santa Ududa (1.klase), skolotāja – Baiba Skujiņa. Darba nosaukums “Punktainās draiskules”.
2. vieta: Ginta Anna Štolce, Elizabete Jirgena, Elizabete Ķirse (1. kurss), skolotāja – Žanna Šišlo. Darba nosaukums “Jau atkal pavasaris klāt!”.

Lasīt tālāk
Ejot soli pa solim, no konkursa pirmās kārtas līdz pat valsts mērogam, lepojamies ar mūsu skolēniem un skolotājiem, kuri tika nozīmīgi novērtēti arī Latvijas konkursa mērogā!
Par radošu un veiksmīgu piedalīšanos VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā “Toņi un pustoņi” – “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” Atzinības rakstus saņēma: Roberts Padans (5.klase), Matīs Miškovskis (4.klase), Katrīna Lūkina (5.klase) (skolotāja Ruta Kantiniece), Rihardam Rozentālam Lejniekam (6.c klase) (skolotāja Baiba Skujiņa).

Lasīt tālāk
Kad esi skolā pavadījis 9 un mazliet vairāk gadus, tad šādā svētku reizē ir gan svētku sajūta par jaunu ceļu atvēršanos, gan nedaudz skumji, jo jāatvadās no tik daudziem mīļiem cilvēkiem. Bet visas pozitīvās emocijas , labie vārdi, samīļojumi un sirsnīgie smaidi padara šo dienu ļoti īpašu!
Ceram un novēla, ikvienam no mūsu 9. klases, 9.c klases un profesionālās pamatizglītības grupas jauniešiem doties pasaulē ar drosmi un pārliecību, jo viņiem blakus ir mīloši vecāki, labi draugi, un noteikti bijušie skolotāji, kuri nekad neliegs padomu, un vienmēr gaidīs jūs ciemos! Lai jums viss izdodas!
No šīs svētku dienas skolas teritorijā savu augšanas ceļu uzsāks divi jauni lolojumi: kastanis un vecāku dāvātais rododendrs.

Lasīt tālāk
Mēs kā skola esam īpaši priecīgi un lepni par šādām dienām mūsu mācību gadā, kad kopā ar mums skolas svētkus izbauda mūsu skolēnu vecāki! Kopā darbošanās, pagājušā mācību gada svarīgāko notikumu pārrunāšana, personīgas savstarpējās sarunas ir nozīmīgas ikvienam.
Paldies ikvienam vecākam, kurš atraida laiku un iespēju būt ar mums kopā mācību gada noslēguma pasākumā!

Lasīt tālāk