Veselā miesā – vesels gars! Ar šādu devīzi ik gadu mēs dodamies savā Olimpiskajā dienā skolas apkārtnē, lai sasniegtu labus sportiskos rezultātus. Šīs dienas labākie sportisti pārstāvēs skolas godu Latvijas mēroga sacensībās. Jau tagad turam īkšķus par mūsu sportistiem!

Cik labi, ka varam atkal atgriezties pie visiem tik mīļās lietas kā piedalīšanos koncertos klātienē, izbaudot gan mākslinieku priekšnesumus, gan kopā būšanu! Projekta “Skolas soma” ietvaros mēs apmeklējām jauko un skanīgo programmas “Mūzika Tev” koncertu VEF kultūras pilī. Liels paldies organizatoriem un māksliniekiem par šo fantastisko koncerta programmu.

Lasīt tālāk

Mums ikdienā ir daži noteikti veidi kā mēs savā starpā sazināmies, bet ir cilvēki, kuru saziņas valoda atšķiras no mūsējās, jo daži no viņiem nedzird, daži nelasa, daži nevar parunāt, tad nu kopā ar skolas logopēdi Mārīti Ozolu mēģinājām iejusties šo cilvēku ādā un izprast viņu komunikācijas iespējas. Ja jums šķiet, ka tas nav saistošs jums, tad pavērojat vidi sev apkārt… simboli sabiedriskajās vietās, kuri norāda rīcības virzienu, vietu atrašanos, uzvedību ārkārtas situācijas, un pat vienkāršas ceļazīmes uz ceļa ir saziņas un uzvedības veids, kas ir sasitošs mums visiem. Un ir vēl viens īpašs saziņas veids – piktogrammas. Šajā valodā var gan lasīt pasakas, gan sakārtot skolēna dienas plānu, gan izstāstīt savas dienas notikumus.

Lasīt tālāk
Sīki, sīki darbiņi, veikli, veikli pirkstiņi…. tik daudz pacietības un uzmanības ir ieguldīts gatavojot skaistās rotas Valmieras novada bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Ieskandinām svētkus ar vēju”. Pacietība, uzmanības noturība un darba paveikšana, tas viss kopā ir fantastisks rezultāts!
Apsveicam mūsu skolēnus ar labiem rezultātiem konkursā:
1. vieta: Kristīne Roberta (6.klase);
2. vieta: Jānis Rozentāls – Lejnieks (4.c klase);
3. vieta: Sandra Mizgina (9.c klase);
3. vieta: Samanta Guste (6.klase);
Elizabete Jirgena (9.klase) un Ginta Anna Štolce (9.klase).
Sakām vislielāko paldies un novērtējam skolotājas Ruta Kantiniece ieguldījumu darbā ar konkursa dalībniekiem!
Mēs ar jums lepojamies!

Lasīt tālāk
Saulainajā ceturtdienas rītā mūsu skolas futbolistu komanda kopā ar sporta skolotāju Aiju Veispāli-Cīruli devās uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas Speciālās Olimpiādes cerību futbola sacensībās. 11 komandu konkurencē mūsu skolēni ieguva godpilno 3. vietu!
Ar medaļām mājās atgriezās komandas dalībnieki: Annija Upīte (6.c klase), Rihards Rozentāls – Lejnieks (5.c klase), Jānis Rozentāls – Lejnieks (4.c klase), Dāvis Mitrovskis (8.c klase), Kārlis Gatis Štolcs (1.kurss).
Paldies skolotājai par ieguldīto enerģiju!

Lasīt tālāk
Mums apkārt ir daudz dažādu tehnisku ierīču un mašīnu. Bērnu un jauniešu centrs “IK AUSEKLĪTIS” ikgadu organizē vizuāli plastiskās mākslas konkursu “MOCĪŠA DARBNĪCA – 16”. Konkursa mērķis ir aktivizēt interesi un uzmanību par motociklu vēsturi, stiliem, dažādību; sekmēt bērnu un jauniešu radošās spējas vizuālajā mākslā (grafikā) un modelēšanas prasmes vizuāli plastiskajā mākslā, kā arī sniegt iespēju piedalīties konkursa izstādē ar savu radošo veikumu!
Tikpat aizraujoši un iepriecinoši ir saņemt augstos novērtējumus, kā radīt šos darbus, ieguldot savu fantāziju un darbu. Neviltotais prieks par rezultātu ir liels gandarījums arī skolotājām Ruta Kantiniece un Baibai Skujiņai.
Šajā reizē mājās tika atvestas sekojošas balvas:
1. vieta: Annija Upīte (6.c klase), Oskars Veinbegs (6.klase), Kristīne Roberta (6.klase), skolotāja Ruta Kantiniece.
1. vieta: Dāvis Mitrovskis (8.c klase), Rihards Edgars Matuļēvičs (7.klase), skolotāja Ruta Kantiniece.
1. vieta: Atis Matuzelis (8.klase), Ārons Burkēvičs (7.klase), skolotāja Ruta Kantiniece.
3.viet: Samuēls Kozlovskis (3.klase), skolotāja Baiba Skujiņa.
3.vieta: Rinalds Audzēvičs (9.klase), skolotāja Baiba Skujiņa.
3.vieta: Adrians Barans (8.klase), skolotāja Baiba Skujiņa.
Esam lepni ar mūsu skolēnu un skolotāju sasniegumiem! Novēlam ar tādu pašu entuziasmu ierullēt arī nākošajā konkursā!

Lasīt tālāk
Jau vairākus gadus mūsu skolas skolēni un skolotāji veiksmīgi piedalās bērnu un jauniešu centra “IK AUSEKLĪTIS” rīkotajā konkursā “Daba mums apkārt. Pļava – 16”. Konkursa uzdevums ir izveidot tematiski interesantu, simetrisku darba kompozīciju vizuāli plastiskajā mākslā, attēlojot floras un faunas elementus vienotā darba kompozīcijā, brīvi izvēlētajā materiālā un tehnikā.
Šajos darbos patiesi atklājas skolēnu fantāzijas un skolotāju radošums. Lepojamies ar labajiem rezultātiem!
1. vieta: Rihards Rozentāls – Lejnieks, Jānis Rozentāls – Lejnieks, Kendija Kristiāna Bērziņa, Sandra Mizgina, skolotāja Ilona Zeltiņa – Skujiņa.
1. vieta: Ārons Burkēvičs, Elizabete Jirgena, Atis Matuzelis, skolotāja Ruta Kantiniece.
2. vieta: Ginta Anna Štolce, Rihards Edgars Matuļēvičs, skolotāja Ruta Kantiniece.
2. vieta: Annija Upīte, Samuēls Kozlovskis, Roberts Andersons, skolotāja Ruta Kantiniece.
2. vieta: Elizabete Ķirse, Nikola Ansone, Mārtiņš Brivņa, Samuēls Kozlovskis, Roberts Andersons, Skolotāja Baiba Skujiņa.
Liels paldies skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu un fantastiskajiem rezultātiem! Radošus sasniegumus arī turpmāk!

Lasīt tālāk
Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā radošo darbu konkursā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” piedalījās vairāki mūsu skolas skolēni gan ar zīmējumiem, gan ar sacerētām pasakām un stāstiem. Sākumā skolēni dabaszinību stundā izzināja par dažādu krupju un varžu sugām un to dzīves ciklu, literatūras stundā sacerēja pasakas un stāstus par krupjiem, dizaina un tehnoloģijas stundās veidoja krupjus un vardes no plastilīna, datorikas stundā zīmēja krupjus grafiskajā lietotnē un veidoja video klipu.
Esam priecīgi par Rihardu Rozentālu – Lejnieku, kurš ieguva konkursa balvu video un mūzikas kategorijā. Viņš izveidoja video pasaku “Krupīšu draudzība”, uzzīmēja krupjus, mašīnu ar cilvēkiem un sacerēja pasaku par divu krupīšu draudzību, un par cilvēkiem, kuri nebija vienaldzīgi pret mazām dzīvām radībām.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija tika uzticēta Riharda skolotājai Sandrai Zaķei!
Iesaistoties šajā konkursā, skolēni vairāk sāka pievērst uzmanību krupjiem un ir sapratuši, ka krupjiem jāpalīdz, it īpaši nārstošanas laikā, kad daudzi krupji iet bojā uz autoceļiem. Saudzēsim krupjus!
Liels paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kuri ar lielu entuziasmu iesaistījās konkursa darbu veidošanā!

Lasīt tālāk
Esam jau daudz apskatījuši, esam daudz redzējuši un daudz uzzinājuši! Un tad pienāca diena, kad pastāstījām viens otram par redzēto un piedzīvoto. Daudz krāsainu plakātu, izsmeļošu prezentāciju un citu interesantu risinājumu. No sākuma varbūt nedaudz nedroši, bet iekustoties stāsti bira kā no pārpilnības raga. Katram bija ko pastāstīt!
Liels paldies visiem uzņēmumiem, kuri pieņēma mūs pie sevis ciemos un deva iespēju ieskatīties savās darba dienās!

Lasīt tālāk
Šo dienu mēs varētu nosaukt par grāmatas atvēršanas svētkiem! Sadarbībā ar latviešu valodas skolotāju Evitu Jakovļevu un angļu valodas skolotāju Martu Lapiņu ir tapusi skolēnu pašu sacerēto un pašu ilustrēto pasaku grāmata. Dažas no pasakām pat ir paspējušas piedalīties literāro darbu konkursā.
Piedāvājam arī jums iespēju pārlapotu un ieskatīties skolēnu paveiktajā!

Lasīt tālāk