Par mums

Mērķis:

Veidot izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pieejamu un attīstošu vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un audzināšanas procesu tā, lai izglītojamie saņemtu atbalstu savai izaugsmei.

 

Mūsu vērtība – dažādība,
Mūsu ikdiena – cieņpilna sadarbība,
Mūsu mērķis – izaugsme!

 

Izglītības iestādes moto:

“Bērns ir kā taurenis vējā. Daži spēj lidot augstāk kā citi. Bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj. Kāpēc salīdzināt citu ar citu?
Katrs ir īpašs!
Katrs ir skaists!”

/Marija Montessori/