Kontakti

Skolas direktore Agija Straume, mob.tel. 29327986, e-pasts: speciala.pamatskola@limbazunovads.lv

Direktora vietniece mācību jomā Solvita Ādamsone, mob.tel. 29144382, e-pasts: solvita.adamsone@limbazunovads.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā Dace Lāce, mob.tel. 26480408, e-pasts: dace.lace@limbazunovads.lv

Sociālais pedagogs Elīna Grīnberga, mob.tel. 29897791, e-pasts: elina.grinberga@limbazunovads.lv

Lietvede Ina Kiseļova, mob.tel. 28665273, e-pasts: ina.kiselova@limbazunovads.lv

Skolas saimnieks un skolas autobusa šoferis Modris Vārsbergs, mob.tel. 29337404

Skolas bibliotēka, bibliotekāre Laima Beršteina, mob.tel. 28697139 e-pasts: katvaru_bibliotēka@limbazi.lv


 

Skolas adrese:

Katvaru skola, Katvari, Katvaru pagasts
Limbažu novads, LV-4061

Skolas e-pasts:

speciala.pamatskola@limbazunovads.lv

 
 

Skolas rekvizīti:

Limbažu novada pašvaldība

Reģ.nr. 90009114631

Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001

Banka: Valsts kase TRELLV22

Konta nr. LV52TREL980256303700B