Kontakti

Skolas direktore Agija Straume, e-pasts: speciala.pamatskola@limbazunovads.lv

29388908 direktora pienākuma izpildītāja Līga Liepiņa, e-pasts: liga.liepina@limbazunovads.lv

26009280 direktora vietniece izglītības jomā Dana Kirmuška, e-pasts: dana.kirmuska@limbazunovads.lv

28618747 direktora vietniece izglītības jomā Marta Lapiņa, e-pasts: marta.lapina@limbazunovads.lv

26480408 direktora vietniece audzināšanas jomā Dace Lāce, e-pasts: dace.lace@limbazunovads.lv

29897791 sociālais pedagogs Elīna Grīnberga, e-pasts: elina.grinberga@limbazunovads.lv

28665273 lietvede Ina Kiseļova, e-pasts: ina.kiselova@limbazunovads.lv

29337404 skolas saimnieks un skolas autobusa šoferis Modris Vārsbergs

28697139 skolas bibliotēka, bibliotekāre Laima Beršteina e-pasts: katvaru_bibliotēka@limbazi.lv


 

Skolas adrese:

Katvaru skola, Katvari, Katvaru pagasts
Limbažu novads, LV-4061

Skolas e-pasts:

speciala.pamatskola@limbazunovads.lv

 
 

Skolas rekvizīti:

Limbažu novada pašvaldība

Reģ.nr. 90009114631

Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001

Banka: Valsts kase TRELLV22

Konta nr. LV52TREL980256303700B