Kontakti

Skolas direktore Agija Straume, e-pasts: speciala_pamatskola@limbazi.lv

26695609 direktora pienākuma izpildītāja / vietniece izglītības jomā Kritīne Eglīte, e-pasts: kristine.eglite@limbazi.lv

26480408 direktora vietniece audzināšanas jomā Dace Lāce, e-pasts: dace.lace@limbazi.lv

28665273 lietvede Ina Kiseļova, e-pasts: ina.kiselova@limbazi.lv

29337404 skolas saimnieks un skolas autobusa šoferis Modris Vārsbergs

28697139 skolas bibliotēka, bibliotekāre Laima Beršteina e-pasts: katvaru_bibliotēka@limbazi.lv


 

Skolas adrese:

Katvaru skola, Katvari, Katvaru pagasts
Limbažu novads, LV-4061

Skolas e-pasts:

speciala_pamatskola@limbazi.lv

 
 

Skolas rekvizīti:

Limbažu novada pašvaldība

Reģ.nr. 90009114631

Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001

Banka: Valsts kase TRELLV22

Konta nr. LV52TREL980256303700B